Pomagamy w formalnościach

i obowiązkowych czynnościach

Z odejściem krewnego lub przyjaciela wiążą się sprawy, które chciałoby się odłożyć na później, na spokojniejszy czas. Firma SOTOR zajmie się wszystkimi formalnościami, o które w tak trudnym czasie ciężko zadbać. Na Państwa życzenie nasi wykwalifikowani pracownicy przyjadą pod wskazany adres i ustalą szczegóły ceremonii pogrzebowej oraz wypełnią dokumenty. Zadbają również o dowiezienie Państwa do oddziałów USC, ZUS, KRUS, PZU i parafii. W razie potrzeby oferujemy także transport z miejsca zamieszkania do siedziby firmy SOTOR i z powrotem.

Sotor zapewnia pomoc
w uregulowaniu wszystkich formalności i dostarczeniu
dokumentów do poszczególnych instytucji.

Postępowanie w przypadku

śmierci bliskiej osoby

 1. Zgłosić zgon lekarzowi pierwszego kontaktu (do południa) lub do pogotowia ratunkowego (po południu, wieczorem i w nocy),
 2. Po wystawieniu karty zgonu przez lekarza i upłynięciu dwóch godzin od zgonu, powiadomić telefonicznie zakład pogrzebowy, który zajmie się transportem ciała.
 1. Odebrać kartę zgonu,
 2. Zapytać, czy jest planowana autopsja, jeżeli tak, to na kiedy? (można napisać prośbę o odstąpienie od sekcji),
 3. Dokonać identyfikacji Zmarłego/ej,
 4. Ustalić w prosektorium zasady przekazania odzieży oraz wydania ciała zakładowi pogrzebowemu.

 1. Udać się do miejsca, gdzie nastąpił zgon (zabrać ze sobą dowód osobisty Osoby Zmarłej oraz odzież Osoby Zmarłej),
 2. Odebrać kartę zgonu wystawioną przez lekarza,
 3. Udać się do prosektorium w celu:
  • Identyfikacji Osoby Zmarłej,
  • Ustalenia terminu i zasad wydania ciała zakładowi pogrzebowemu (poprosić o telefon do pracownika prosektorium),
  • Ewentualnego przekazania odzieży – proszę zapytać, czy będą opłaty i w jakiej wysokości,
 4. Udać się do miejscowego USC w celu wystawienia aktów zgonu,
 5. Po powrocie udać się do zakładu pogrzebowego z aktami zgonu.

Akty zgonu wydaje Urząd Stanu Cywilnego lub Urząd Gminy (w miejscowości w której nastąpił zgon).

 1. Powiadomić Pogotowie Ratunkowe, Policję a następnie zakład pogrzebowy,
 2. Odebrać z Prokuratury kartę zgonu oraz zezwolenie na wydanie ciała z prosektorium.

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy wynosi cztery tysiące złotych (bez względu na koszt pogrzebu). Wypłata zasiłku pogrzebowego następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia dokumentów w ZUS. Zasiłek pogrzebowy należny jest, gdy za Osobę Zmarłą wpływały do ZUS składki emerytalno rentowe, tzn. jeżeli pracowała, pobierała rentę lub emeryturę. W przypadku braku wpływu składek do ZUS, o zasiłek pogrzebowy może ubiegać się członek najbliższej rodziny (współmałżonek, dzieci, rodzeństwo, wnuki)..

 • Akt zgonu z peselem Osoby Zmarłej (jeżeli nie ma peselu na akcie zgonu, to dodatkowo odnotowany pesel Osoby Zmarłej),
 • Legitymacja ZUS lub odcinek emerytury/renty, albo decyzja ZUS (w przypadku zgonu emeryta lub rencisty),
 • Zaświadczenie z zakładu pracy Osoby Zmarłej (jeżeli Osoba Zmarła pracowała),
 • Kserokopia dowodu osobistego Osoby ubiegającej się o zasiłek pogrzebowy,
 • Faktura z zakładu pogrzebowego wraz ze specyfikacją kosztów,
 • Faktura za wykopanie grobu lub przygotowanie grobowca do pogrzebu (lub pisemne oświadczenie, jeżeli grabarz nie prowadzi działalności gospodarczej),

Dokumenty

które należy dostarczyć

do parafi obsługującej pogrzeb

 • Akt zgonu (do wglądu),
 • Plan ceremonii pogrzebowej, wstępnie ustalony w biurze SOTOR,
 • Pisemną zgodę z macierzystej parafii Osoby Zmarłej (jeżeli pogrzeb odbywa się w innym kościele niż parafialny).

Do parafii administrującej cmentarzem

 • Odcinek karty zgonu,
 • Dokument potwierdzający wykupienie miejsca na cmentarzu lub odnowienie dzierżawy grobu.

Do biura Sotor

 • W przypadku pogrzebu na CCK, CK nr 2 lub cmentarza przy ul. Wybickiego – odcinek karty zgonu,
 • W przypadku pogrzebu na cmentarzu przy ul. Antczaka – pisemne zlecenie na wykopanie grobu z parafii p.w. Św. Jakuba Apostoła.

Do grabarza

 • Wskazania miejsca do pochowania na cmentarzu,
 • Ustalenia zakresu prac kamieniarskich,
 • Poprosić o wystawienie faktury do ZUS.

jeżeli Osoba Zmarła pracowała, była rencistą, emerytem – również kolejowym.

ul. Mickiewicza 33/39
87-100 Toruń
tel. 56 610 93 99

jeżeli Osoba Zmarła, była rolnikiem, rencistą, emerytem rolniczym.

Szosa Chełmińska 33/39
87-100 Toruń
56 655 53 42

jeżeli Osoba Zmarła była funkcjonariuszem służb mundurowych

l. Powst. Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz
tel. 52 525 54 52

jeżeli Osoba Zmarła była zawodowym żołnierzem Wojska Polskiego

ul. Zygmunta Augusta 20
85-090 Bydgoszcz tel.
Bydgoszcz 52 378 51 30