Obowiązkowe czynności

Pomagamy uregulować formalności

Z odejściem krewnego lub przyjaciela wiążą się sprawy, które chciałoby się odłożyć na później, na spokojniejszy czas. Firma SOTOR zajmie się wszystkimi formalnościami, o które w tak trudnym czasie ciężko zadbać. Na Państwa życzenie nasi wykwalifikowani pracownicy przyjadą pod wskazany adres i ustalą szczegóły ceremonii pogrzebowej oraz wypełnią dokumenty. Zadbają również o dowiezienie Państwa do oddziałów USC, ZUS, KRUS, PZU i parafii. W razie potrzeby oferujemy także transport z miejsca zamieszkania do siedziby firmy SOTOR i z powrotem.

SOTOR zapewnia pomoc w uregulowaniu wszystkich formalności i dostarczeniu dokumentów do poszczególnych instytucji.

Postępowanie w przypadku śmierci bliskiej Osoby

 1. Zgłosić zgon lekarzowi pierwszego kontaktu (do południa) lub do pogotowia ratunkowego (po południu, wieczorem i w nocy),
 2. Po wystawieniu karty zgonu przez lekarza i upłynięciu dwóch godzin od zgonu, powiadomić telefonicznie zakład pogrzebowy, który zajmie się transportem ciała.

Postępowanie w przypadku śmierci bliskiej Osoby poza miejscem zamieszkania

 1. Udać się do miejsca, gdzie nastąpił zgon (zabrać ze sobą dowód osobisty Osoby Zmarłej oraz odzież Osoby Zmarłej),
 2. Odebrać kartę zgonu wystawioną przez lekarza,
 3. Udać się do prosektorium w celu:
  • Identyfikacji Osoby Zmarłej,
  • Ustalenia terminu i zasad wydania ciała zakładowi pogrzebowemu (poprosić o telefon do pracownika prosektorium),
  • Ewentualnego przekazania odzieży – proszę zapytać, czy będą opłaty i w jakiej wysokości,
 4. Udać się do miejscowego USC w celu wystawienia aktów zgonu,
 5. Po powrocie udać się do zakładu pogrzebowego z aktami zgonu.

Akty zgonu wydaje Urząd Stanu Cywilnego lub Urząd Gminy (w miejscowości w której nastąpił zgon).

Dokumenty

Do parafi obsługującej pogrzeb dostarczyć należy:

 • Akt zgonu (do wglądu),
 • Plan ceremonii pogrzebowej, wstępnie ustalony w biurze SOTOR,
 • Pisemną zgodę z macierzystej parafii Osoby Zmarłej (jeżeli pogrzeb odbywa się w innym kościele niż parafialny).

Do parafii administrującej cmentarzem dostarczyć należy:

 • Odcinek karty zgonu,
 • Dokument potwierdzający wykupienie miejsca na cmentarzu lub odnowienie dzierżawy grobu.

Do biura SOTOR dostarczyć należy:

 • W przypadku pogrzebu na CCK, CK nr 2 lub cmentarza przy ul. Wybickiego – odcinek karty zgonu,
 • W przypadku pogrzebu na cmentarzu przy ul. Antczaka – pisemne zlecenie na wykopanie grobu z parafii p.w. Św. Jakuba Apostoła.

Do grabarza należy się udać w celu:

 • Wskazania miejsca do pochowania na cmentarzu,
 • Ustalenia zakresu prac kamieniarskich,
 • Poprosić o wystawienie faktury do ZUS.