Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy wynosi cztery tysiące złotych (bez względu na koszt pogrzebu). Wypłata zasiłku pogrzebowego następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia dokumentów w ZUS. Zasiłek pogrzebowy należny jest, gdy za Osobę Zmarłą wpływały do ZUS składki emerytalno rentowe, tzn. jeżeli pracowała, pobierała rentę lub emeryturę. W przypadku braku wpływu składek do ZUS, o zasiłek pogrzebowy może ubiegać się członek najbliższej rodziny (współmałżonek, dzieci, rodzeństwo, wnuki).

Dokumenty stanowiące podstawę do wypłaty zasiłku pogrzebowego:

  • Akt zgonu z peselem Osoby Zmarłej (jeżeli nie ma peselu na akcie zgonu, to dodatkowo odnotowany pesel Osoby Zmarłej),
  • Legitymacja ZUS lub odcinek emerytury/renty, albo decyzja ZUS (w przypadku zgonu emeryta lub rencisty),
  • Zaświadczenie z zakładu pracy Osoby Zmarłej (jeżeli Osoba Zmarła pracowała),
  • Kserokopia dowodu osobistego Osoby ubiegającej się o zasiłek pogrzebowy,
  • Faktura z zakładu pogrzebowego wraz ze specyfikacją kosztów,
  • Faktura za wykopanie grobu lub przygotowanie grobowca do pogrzebu (lub pisemne oświadczenie, jeżeli grabarz nie prowadzi działalności gospodarczej),
ul. Mickiewicza 33/39

87-100 Toruń

tel. 56 610 93 99

jeżeli Osoba Zmarła pracowała, była rencistą, emerytem – również kolejowym.
Szosa Chełmińska 33/39

87-100 Toruń

56 655 53 42

jeżeli Osoba Zmarła, była rolnikiem, rencistą, emerytem rolniczym.
l. Powstańców Wielkopolskich 7

85-090 Bydgoszcz

tel. 52 525 54 52

jeżeli Osoba Zmarła była funkcjonariuszem służb mundurowych podległych MSWiA (policja, straż pożarna itd.) i służby więziennej.
ul. Zygmunta Augusta 20

85-090 Bydgoszcz tel.

Bydgoszcz 52 378 51 30

jeżeli Osoba Zmarła była żołnierzem.