Nazwa i logo

logo

Nazwa firmy ma dwa człony. Pierwsza część („SO”) nawiązuje do nazwiska właściciela Krzysztofa Sobczaka, druga („TOR”) – to odniesienie do miasta Torunia, w którym przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę.

Nie chcieliśmy by nazwa była jedynie prostym połączeniem dwóch sylab, dlatego ma głębsze znaczenie. SOTOR to nawiązanie do soteriologii. To dział teologii chrześcijańskiej, którego przedmiotem jest zbawienie i odkupienie człowieka oraz Jezus Chrystus jako Zbawca.

Logo firmy zawiera znak krzyża wkomponowany w literę „T”. Po lewej stronie nazwy znajduje się znicz. Odnosi się on do działalności firmy i symbolizuje światło, które jest naturalną alegorią tego co pozytywne: dla jednych będzie to Bóg, a dla innych nadzieja i życie wieczne lub po prostu znak pamięci o tych, co odeszli.