Usługi Pogrzebowe

Nasze przedsiębiorstwo prowadzi kompleksową obsługę pogrzebów.

W jej skład wchodzi:

 • przewóz zmarłego z domu,
 • realizacja USC i zasiłku ZUS,
 • przygotowanie grobu, krzyża, tabliczki,
 • duży wybór trumien i urn,
 • przygotowanie i rozwieszenie klepsydr,
 • zamieszczenie nekrologów w prasie,
 • wykonawstwo wieńców i wiązanek,
 • organizacja stypy,
 • oprawa muzyczna (trąbka, organy, chór, orkiestra),
 • obsługa fotograficzna i video,
 • organizacja i obsługa ceremonii pogrzebowej,
 • nagłośnienie podczas obrzędu pogrzebu,
 • kondukt pogrzebowy (tj. karawany, autokar oraz samochód dla księdza i rodziny) – dysponujemy specjalistycznym taborem.